WOLONTARIUSZE ZSO4 W TARNOWIE NA MSZY W DUSZPASTERSTWIE OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH!

 

Ostatnia Msza św. (przed wakacjami) w Duszpasterstwie Osób Niewidomych i Słabowidzących!

Podczas Mszy wolontariusze z ZSO 4 wraz z opiekunami służą i pomagają.