Szkoła Podstawowa – O nas

Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II
os. Legionów Henryka Dąbrowskiego 16, 33-100 Tarnów
e-mail: sekretzso4@umt.tarnow.pl
tel. (014) 622-32-21

Historia

Szkoły Podstawowej nr 23 im. Jana Pawła II


Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II w Tarnowie istnieje od 1991r. Obecnie wraz z Gimnazjum nr 8 oraz VI LO tworzy Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Tarnowie. Wielką  jej dumą jest osoba wspaniałego Patrona, którym został Papież – Jan Paweł II. Jego słowa: Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali są cenną wskazówką życia dla nas wszystkich. Zaszczytne imię Jana Pawła II nadano naszej szkole dnia 13 czerwca 1994r a 23 czerwca 1994r otrzymała ona sztandar. W dniu 25 października 2007 r. szkoła obchodziła uroczystość otwarcia i poświęcenia Sali Pamięci Patrona Szkoły. Stawiając sobie za priorytet edukację i dobro dziecka, szkoła nasza gwarantuje wszechstronne wykształcenie oraz dba, aby uczniowie wychowywani byli w duchu przyjaźni, uczciwości, prawdy, miłości, szacunku i wzajemnej tolerancji. W wychowaniu młodego pokolenia za wzór człowieczeństwa stawiamy sobie Osobę Wspaniałego i Czcigodnego Patrona – Jana Pawła II. Wśród wielu wybitnych Jego dokonań na szczególną uwagę zasługuje również aspekt wychowania młodych. Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Pawła II to szkoła z własnym obliczem, tradycją i tożsamością, to szkoła, która  konsekwentnie wprowadza w życie słowa Jana Pawła II: „W wychowaniu chodzi o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał być nie tylko z drugim, ale i dla drugich”.