SZKOŁA PODSTAWOWA NR 23 W TARNOWIE UZYSKAŁA PO RAZ KOLEJNY CERTYFIKAT „CHRONIMY DZIECI”

Realizując od 2015 roku w Szkole Podstawowej nr 23 program „Chronimy dzieci” w ramach programu rządowego „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, uzyskaliśmy certyfikat na kolejny rok szkolny 2017/18, co oznacza, że nasza szkoła spełnia standardy ochrony dzieci przewidziane programem.

certyfikat