Świetlica

Świetlica szkolna czynna jest codziennie w godzinach od 6.00 do 17.00.

Uczniowie przyjmowani są do świetlicy na podstawie pisemnych zgłoszeń wypełnionych przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Celem działalności  szkolnej świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym otoczeniu,  a także stworzenie warunków do wypoczynku, odrobienia zadań domowych oraz zjedzenia posiłków .

Zajęcia prowadzone są wg rocznego planu pracy realizowanego w formie tematów tygodniowych dotyczących życia szkoły, wydarzeń kulturalnych i historycznych, zmian zachodzących w przyrodzie w różnych porach roku, dni uroczystych i świątecznych.

Zajęcia odbywają się w sali świetlicowej, na przyszkolnym placu zabaw oraz w bawialni mieszczącej się w budynku hali sportowej.
Wychowankowie mogą brać udział w licznych świetlicowych konkursach, zawodach i imprezach.