Projekt edukacyjny UNICEF „Po pierwsze dziecko”

„Zmęczone, głodne, brudne… Takie są dzieci, którym dzieciństwo zostało odebrane z powodu wojny. Zmuszone do opuszczenia swoich domów wyruszają w drogę, która, jak wierzą, przyniesie im lepsze życie. Niestety bardzo często nadzieje te okazują się płonne. Życie uchodźcy nie jest łatwe, a decyzja o ucieczce to ostateczność. (…) Obecnie na świecie ponad 10 milionów uchodźców to dzieci. Największą grupę uchodźców stanowią ofiary wojny w Syrii oraz konfliktów zbrojnych w Afganistanie i Iraku. Mieszkańcy tych krajów uciekają przed wojną, prześladowaniami i reżimem. Uciekają by żyć”.

Uczniowie przebywający w  świetlicy szkolnej wzięli udział w zajęciach najnowszego projektu UNICEF pt. „Po pierwsze dziecko”. To drugi w tym roku szkolnym projekt UNICEF realizowany w naszej placówce.  Celem projektu była: edukacja dotycząca problemów współczesnego świata, uświadomienie dzieciom sytuacji uchodźców – w tym ich rówieśników, uwrażliwienie na krzywdę innych oraz kształtowanie postawy zaangażowania społecznego. Uczniowie obejrzeli krótki filmik, prezentację multimedialną o Syrii, rozmawiali, rysowali.