PRAWO W PRAKTYCE W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W TARNOWIE I GIMNAZJUM NR 8 W TARNOWIE

We wrześniowym Miesięczniku Miejskim TARNOW.PL ukazał się artykuł dotyczący programu edukacji prawnej realizowanej w poprzednim roku szkolnym w VI Liceum Ogólnokształcącym w Tarnowie. Zapraszamy do lektury.