OFERTA EDUKACYJNA VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W TARNOWIE

1.       KLASA SPORTOWA – nowość!

W klasie realizowane będą dodatkowe zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone wg. programu autorskiego.

Oferta klasy skierowana jest do uczniów zainteresowanych sportem, zwłaszcza tzw. sportami całego życia. Będą oni mogli doskonalić umiejętności w zespołowych grach sportowych oraz w innych dyscyplinach sportowych.

Przewidywane są – w zależności od zainteresowania uczniów:

  • zajęcia na pływalni
  • zajęcia na lodowisku
  • gra na kortach tenisowych.

Organizowane będą:

  • wyjazdy na narty
  • rajdy rowerowe
  • rajdy piesze
  • wspólne wyjazdy na mecze
  • spotkania z „osobowościami sportu”.

Szkoła dysponuje bogatą baza sportową- pełnowymiarową halą sportową, siłownią, zewnętrznym kompleksem sportowym, m.in. z boiskiem trawiastym do piłki nożnej z bieżnią tartanową.

Zapisz