Grono Pedagogiczne

Lista nauczycieli uczących w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Tarnowie

Lp.

Nazwisko i imię Nauczany przedmiot

Miejsce pracy

1

Ogrodnik Tadeusz Dyrektor/ fizyka, informatyka Gimnazjum, SP 23

2

Cabaj Renata Wicedyrektor szkoły /Język angielski SP 23

3

Rzońca- Pawlina Anna Wicedyrektor szkoły Pedagoga szkolny Gimnazjum, VILO

4

Albin Jolanta Wychowawca świetlicy Świetlica

5

Bajrak Teresa Język  angielski/plastyka/zajęcia artystyczne SP 23, świetlica

6

Barańska- Czyhur Beata Przedsiębiorczość, WOS, doradca zawodowy VI LO, Gimnazjum

7

Bartoszewska Urszula Język polski, SP 23,

8

Bąk Michał Historia świetlica

9

Błaszczyk Anna Wychowawca świetlicy, pedagog SP 23

10

Borowiec Klaudia Pedagog VILO,Gimnazjum

11

Bulanda Mariola Edukacja wczesnoszkolna SP 23

12

Cierpik Ewa Matematyka Gimnazjum, SP 23

13

Czechowska Krystyna Język polski Gimnazjum, SP 23,

14

Falkowski Jacek Wychowanie fizyczne Gim, VI LO

15

Gąsior Elżbieta Matematyka, informatyka Matematyka- Gim , świetlica SP 23

16

Gębala Agata Język niemiecki/ edukacja dla bezpieczeństwa Gimnazjum nr 8

17

Golec Bartłomiej Wychowanie fizyczne/lekkoatletyka Wf, Gimnazjum lekkoatletyka –SP 23

18

Greczyński Szczepan Piłka ręczna Gimnazjum

19

Jarek Agnieszka Edukacja przedszkolna Świetlica

20

Jarek Monika Gimnastyka korekcyjna SP 23

21

Kafel Matylda Edukacja przedszkolna Logopeda, świetlica SP 23

22

Kloch Anna Matematyka, technika Matematyka – SP 23/technika Gimnazjum, SP

23

Kolarczyk Iwona Edukacja wczesnoszkolna SP 23

24

ks. Mikulski Piotr religia Gimnazjum,

25

ks. Nowak Paweł religia SP 23

26

ks. Stachura Zbigniew religia SP 23, VI LO

27

Kurczab Aneta Język polski Gimnazjum. VI LO

28

Lewandowska Jadwiga matematyka SP 23 G8

29

Ligęska Bożena Edukacja wczesnoszkolna SP 23

30

Łącka-Chodań Ewa Biologia VI LO

31

Majka Wiesława Język polski VI LO

32

Marszałek Dorota Edukacja wczesnoszkolna SP 23

33

Matyjewicz Marta przyroda SP 23

34

Miś Dorota Wychowawca świetlicy Świetlica

35

Mnich Katarzyna Wychowanie fizyczne Wychowania fizyczne SPO 23 , G8

36

Mosio Monika Pedagoga szkolny SP 23, Gimnazjum

37

Pawlik Alicja Psycholog VI LO, Gimnazjum, SP 23

38

Plewka Anna Biblioteka Gimnazjum, SP

39

Preiss- Piotrowicz Aleksandra Język angielski SP 23

40

Pustelnik Ewa Język angielski Gimnazjum, VI LO

41

Romaszkan Irena Język angielski/ język niemiecki Język angielski, język niemiecki

42

Ryba Lidia Wychowanie fizyczne Gimnazjum, SP 23

43

Sadko Dorota Język polski SP 23, Gimnazjum

44

Słomka Katarzyna Edukacja wczesnoszkolna SP 23

45

Spinda Renata Język niemiecki, świetlica Logopeda, świetlica

46

Sygulińska Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna SP 23

47

Szopa Helena Edukacja wczesnoszkolna SP 23

48

Świerczek Agata matematyka SP 23, Gimnazjum, VI LO

49

Tokarska Dorota Biologia/chemia,wdż biologia, chemia G8 VI LO

50

Wdowiak Renata Biblioteka Gimnazjum, VI LO

51

Wieloch Lucyna Edukacja wczesnoszkolna SP 23

52

Włodarski Tomasz Wychowanie fizyczne VI LO, SP 23

53

Wójcik Ewa Chemia, biologia Gimnazjum

54

Zaucha Bernadetta Geografia, wos, wych. świetlicy Gimnazjum/świetlica

55

Zawisza Ewa Historia/wos/muzyka/plastyka Muzyka- SP 23, Gim, pozostałe SP 23

56

Zawisza Wiesław Fizyka/informatyka SP 23, Gimnazjum

57

Zielińska Grażyna Historia Gimnazjum, SP 23

58

Żywiec Janusz Edukacja dla bezpieczeństwa Gimnazjum

59

Zygadło –Pawłowska Maria Język polski SP 23