EDUKACJA PRAWNA W GIMNAZJUM NR 8 W TARNOWIE

Uczniowie klasy III a Gimnazjum 8 wraz z wychowawcą i szkolnym doradcą zawodowym wzięli udział w wykładach o tematyce prawnej oraz w symulacji rozprawy karnej w Sądzie Okręgowym w Tarnowie.
Celem projektu jest realne dotarcie do młodych ludzi z przekazem, który zwiększy ich świadomość prawną, wiedzę o sądownictwie oraz aktywuje postawy, które charakteryzować powinny dojrzałych obywateli zainteresowanych życiem publicznym.
Serdecznie dziękujemy Fundacji Court Watch Polska, a w szczególności Konradowi Sikorskiemu za pomoc w organizacji tej wspaniałej lekcji prawa.