Rekrutacja SP23 RSS feed for this section

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 23 w Tarnowie na rok szk. 2016/17

Nabór do tarnowskich szkół podstawowych i gimnazjów na rok szkolny 2016-17 Uchwała Rady Miejskiej w sprawie kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 23   Zasady rekrutacji do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 23  Kryteria przyjmowania uczniów do klas pierwszych  Szkoły Podstawowej na […]

Więcej

TERMINARZ REKRUTACJI DO SP 23, GIMNAZJUM NR 8 I VI LO

  Terminarz rekrutacji   Szkoła podstawowa nr 23 Do 28 .02.2015 r. – przekazanie kandydatom informacji o kryteriach rekrutacji. Opublikowanie informatora o rekrutacji. 02.03-13.03.2015 r. –składanie pisemnych zgłoszeń dziecka do szkoły obwodowej 16.03-17. 04.2015 r.   – rejestracja kandydatów ( przyjmowanie na wolne miejsca dzieci spoza obwodu)   Gimnazjum Nr 8   Od 23 marca do […]

Więcej

REGULAMIN REKRUTACJI DO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ZASADY  REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W TARNOWIE na lata szkolne 2014/2015 i 2015/2016     § 1 Podstawa  prawna Ustawa  z  dnia 7 września 1991r. o systemie  oświaty (tekst jednolity z 2004r., Dz. U.                      z 2004r. Nr 256, poz.2572 ze zmianami); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej […]

Więcej

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W TARNOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/16

KRYTERIA PRZYJĘĆ DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 23 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 4 W TARNOWIE na rok szkolny 2015/2016     § 1   Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 23 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4       w Tarnowie dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły przyjmowane są z urzędu. Podstawą przyjęcia dziecka jest zgłoszenie […]

Więcej